Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w sołectwie Żytna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2016

ZARZĄDZENIE  NR 0151/W/22/2009

WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 09 marca 2009 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z dnia 09.12.2004 r. poz. 2603 z późn zm./

 

 

 

WÓJT GMINY LYSKI

z a r z ą d z a:

 

  1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Wykaz będzie wywieszony na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lyskach,

- na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  1. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia jest Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 Załącznik nr 1

 

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

która zgodnie z planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Lyski, sołectwa Żytna określona jest jako:

 

TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO

 

R/Z – dla terenów oznaczonych na rysunku planu R/Z oraz kolejnymi numerami od 01 do 09 ustala się:

 

  1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, tereny otwarte, zieleń.
  2. Zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem punktu 3.
  3. Adaptację istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
  4. Zasady zagospodarowania terenu:

a)      ochrona istniejącej zieleni, w tym zadrzewień śródpolowych

b)      możliwość prowadzenia gospodarki rolnej stosownie do przepisów szczególnych

c)      przeciwdziałanie odłogowaniu

 

 

 Wójt  Gminy Lyski przeznacza do dzierżawy, nieruchomości położone obręb:

 

 

 

Nr działki

Położenie

Powierzchnia

/ha/

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie w  Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego

61

Żytna  km 3

0,5463

69 592

R/Z 09

 

 

Stawka czynszu dzierżawnego gruntów rolnych na 2009 r. wynosi 45,00 zł./ha

Podatek VAT - zwolniony

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 z dnia 05.04.2004 r. poz. 535 z późn. zm./

 

 

 

  Wójt Gminy

                                                             /-/  Grzegorz Gryt

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Klaudia Jonderko
Osoba wprowadzająca dokument:Klaudia Jonderko
Liczba odwiedzin:5396

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-23 08:24:06Klaudia JonderkoUtworzenie strony Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w sołectwie Żytna