Zaproszenie do składania ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lyski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2017

 

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach zaprasza do składania ofert cenowych na „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lyski do placówek oświatowych w Rybniku i w Raciborzu w okresie od 04 września 2017 r. do 28 czerwca 2019r.”

 UWAGA - w dn. 07.08.2017 r. zaktualizowano opis przedmiotu zamówienia, szczegóły poniżej.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych w Rybniku i w Raciborzu w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.

 

Termin wykonania zamówienia: od 04 września 2017 r. do 28 czerwca 2019 r.

 

Sposób oceny:

 

  1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przedstawionych w formularzu ofertowym cen jednostkowych oraz dokumentów dołączonych do niniejszej oferty. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

  2. W ofercie należy podać cenę za 1 km świadczonej usługi, która uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi tj.:

  • koszty zakupu paliwa i eksploatacji,

  • obsługi (kierowcy)

  • podatków, opłat i ubezpieczeń,

3. Cenę należy skalkulować łącznie z obowiązującym podatkiem VAT.

4. Cena jednostkowa za 1 km przewozu podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w niezmiennej stawce do końca obowiązywania umowy.

5. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

6. Kryterium: 100% cena

 

Oferty należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach, ul. Dworcowa 1 a , 44-295 Lyski, faxem: 324330174 lub e-mailem: gzopo@lyski.pl do dnia 16.08.2017r. do godziny 10:00

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel. 324330172

 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. Opis przedmiotu zamówienia

   ZAKTUALIZOWANY opis przedmiotu zamówienia - 07.08.2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2017-08-03
Data publikacji:2017-08-03
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Golasik
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Golasik
Liczba odwiedzin:4240

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-08-07 14:32:11Barbara GolasikEdycja stronyZaproszenie do składania ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lyski
2017-08-04 16:39:30Barbara GolasikEdycja stronyZaproszenie do składania ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lyski
2017-08-04 16:38:03Barbara GolasikEdycja stronyZaproszenie do składania ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lyski
2017-08-04 16:32:44Barbara GolasikEdycja stronyZaproszenie do składania ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lyski
2017-08-03 11:00:49Barbara GolasikUtworzenie stronyZaproszenie do składania ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lyski