Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2018

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 32 ust.6 ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz 996 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 4 zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie na podstawie art. 127 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede wszystkim w formie dowozu zbiorowego – organizowanego przez gminę lub w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć podanie o zapewnienie dowozu w Urzędzie Gminy Lyski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

Dowóz zbiorowy: Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:podanie o zapewnienie dowozu,

  • aktualne zaświadczenie ze szkoły,

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Zasady organizacji dowozu zbiorowego:

 1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku.

2. Powrót ucznia do domu organizowany jest po zakończeniu zajęć.

Dowóz indywidualny:Rodzice korzystający z tej formy dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o zapewnienie dowozu,

  • aktualne zaświadczenie ze szkoły,

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

  • uzasadnienie przyczyn dowozu indywidualnego.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, dokumenty powinny zostać złożone do 24 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Lyski (pok. nr 20)

Formularz wniosku o zapewnienie dowozu można pobrać tutaj lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 20).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2018-08-01
Data publikacji:2018-08-01
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Golasik
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Golasik
Liczba odwiedzin:378

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-08-01 10:55:59Barbara GolasikEdycja stronyDowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
2018-08-01 10:54:12Barbara GolasikEdycja stronyDowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
2018-08-01 10:48:36Barbara GolasikUtworzenie stronyDowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół