Raszczyce

Informujemy, iż Wojewoda Śląski stwierdził nieważność Uchwał Rady Gminy Lyski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw Pstrążna i Raszczyce.
Rozstrzygnieciem nadzorczym Nr IFIII.4131.1.18.2017 z dnia 15.02.2017 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność Uchwały Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.125.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna. Natomiast rozstrzygnięciem Nr IFIII.4131.1.22.2017 z dnia 15.02.2017 r. stwierdził nieważność Uchwały Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.126.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce.
W związku z powyższym, do czasu doprowadzenia przedmiotowych uchwał do stanu zgodności z prawem obowiązującymi dla sołectw Pstrążna i Raszczyce są odpowiednio:
1. Uchwała Rady Gminy Lyski Nr L/9/2006 z dnia 09.02.2006r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Pstrążna ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 41, poz. 1183 z dnia 4 kwietnia 2006 r.
2. Uchwała Rady Gminy Lyski Nr LVIII/55/2006 z dnia 25.10.2006r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Raszczyce ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 141, poz. 3966 z dnia 04 grudnia 2006 r.


Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Raszczyce został zatwierdzony uchwałą Nr LVIII/55/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2007r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3966 z dnia 4 grudnia 2006r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 141, poz.3966 z dn. 04.12.2006r.)

Uchwała

MapaLegenda   Mapapoglądówka   Mapa1   Mapa2   Mapa3   Mapa4   Mapa5   Mapa6