Zwonowice

1. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Zwonowice został zatwierdzony uchwałą Nr L/10/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2006r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 1184 z dnia 4 kwietnia 2006r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 41, poz.1184 z dn. 04.04.2006r.)

Uchwała

MapaLegenda   Mapapoglądówka   Mapa1   Mapa2   Mapa2z   Mapa3   Mapa3z   Mapa4  Mapa5   Mapa5z   Mapa6   Mapa6z   Mapa7   Mapa8   Mapa9   Mapa10   Mapa11

 

 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru części sołectwa Zwonowice został zatwierdzony uchwałą Nr XLV/45/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 29 czerwca 2009r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 2979 z dnia 25 sierpnia 2009r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 152, poz.2979 z dn. 25.08.2009r.)

Uchwała

Mapa