Rok 2011

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UMORZONO,  ROZŁOŻONO NA RATY, ODROCZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ ZA 2011 ROK.

 

 

Lp. Nazwa firmy

  Adres   

Wysokość umorzenia
lub odroczenia

Przyczyny umorzenia lub odroczenia

Powód umorzenia lub odroczenia

1.

CLASSEN Pol S.A.

Rybnik 13

ul. Wyzwolenia

 

 

261.846,00 zł

 

 

Trudności finansowe

Uzasadniony ważny interes podatnika

2.

Edmund
Cyran i Bolesław Kłosek

Bogunice
ul. Raciborska 44
2.778,00 Trudności finansowe Uzasadniony ważny interes podatnika
3. Dawid Koczy

Sumina

ul. Leśna 15

4.516,00 Trudności finansowe Uzasadniony ważny interes podatnika
4. Piotr Jędrzejczyk

Żytna
ul. Pogrzebieńska

844,00 Trudności finansowe Uzasadniony ważny interes podatnika