Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz”– etap VII końcowy - budowa zatoki w km 7+719,59 oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od km 7 + 565,00 do km 8 + 140,00

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr W.0050.73.2020 w sprawie organizacji pracy i zasad przyjmowania stron i innych osób w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 3 190 000,00 zł

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2020 z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru uzupełniającego zgłoszeń w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2020 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2020 z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2020 z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2020 z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji pracy i zasad przyjmowania stron i innych osób w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji pracy i zasad przyjmowania stron i innych osób w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunlanego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2020 z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2020 z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.48.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 6 marca 2020 r. dot. powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Żytnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2020 z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2020 z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2020 z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2020 z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Lyski” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020 w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2020 z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Żytnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2020 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2020 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2020 z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu MTB Lyski edycja II (rowery górskie)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie powołania zespołu ds. przeciwdziałania niszczeniu infrastruktury stanowiącej własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.10.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatoka w Bogunicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Miera
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Miera
Liczba odwiedzin:5541

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-03 14:42:39Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-03 14:23:40Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-28 16:45:14Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-28 16:41:39Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-26 14:11:28Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-22 15:56:16Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-15 18:39:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-15 18:34:03Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-15 18:24:12Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-07 17:11:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-29 12:13:00Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-27 07:27:04Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-23 15:19:33Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-23 13:30:13Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-20 15:49:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-17 07:13:39Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-15 13:47:03Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 14:22:32Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 12:18:26Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 12:15:58Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 12:13:10Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-13 08:17:03Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-13 08:03:07Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-09 15:49:47Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-09 15:42:18Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-03 09:21:25Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-02 14:54:04Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-27 13:55:42Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-26 09:55:19Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-24 08:40:44Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-17 14:45:30Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-14 14:36:18Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-10 14:12:07Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-07 11:21:02Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-05 10:33:49Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-31 12:26:59Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-29 14:11:15Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-28 14:28:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-23 08:46:46Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-21 14:34:11Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-17 07:31:15Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-14 07:37:52Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-10 14:44:00Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-07 11:21:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-07 11:08:04Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-07 08:27:52Krzysztof MieraUtworzenie strony2020