Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

 

Kontakt
44-295  Lyski, ul. Dworcowa 1a
32/ 4330173; 4330174; 4300051  wew. 230
fax.: 32 4330174
NIP 642-24-92-514
REGON 272077813
Godziny urzędowania
 poniedziałek              od 800do1600
od wtorku do piątku    od 700 do 1500
 
 Dyrektor
 mgr Bogusław Adamczyk
32/ 4330172
 
32/ 4300051
  wew. 229
Przyjmowanie stron: 
 
Dyrektor przyjmuje strony w siedzibie GZOPO (budynek Urzędu Gminy Lyski)  piętro II - biuro nr 29: w godzinach pracy GZOPO.
Pracownicy przyjmują strony w siedzibie  GZOPO (budynek Urzędu Gminy Lyski)  piętro II - biura nr 20 i 30 w godzinach pracy GZOPO.
 

 

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum finansowane są z subwencji oświatowej.
Publiczne przedszkola zaś finansowane są z dotacji Urzędu Gminy.

 

Działając na podstawie Uchwały Nr RG.0007.99.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Lyski oraz Uchwały Nr RG.0007.100.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach informujemy, że z dniem 31 grudnia 2016 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach przekształci się w Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach, a działalnością Zespołu kierować będzie jednoosobowo Dyrektor.