Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

 

 

Kontakt 32/ 4330173; 4330174; 4300051  wew. 130

nip

REGON