Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2016

2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2016 z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach oraz udzielenia pełnomocnictwa

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Budowa ul. Polnej w Adamowicach - odc. "BEG"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2016 z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Lyski i jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2016 z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu IV Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego "Programu Rodzina 500 plus"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2016 z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2016 z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2016 z dnia 09 marca 2016 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2016 z dnia 09 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2016 z dnia 07 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2016 z dnia 03 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2016 z dnia 03 marca 2016 r.
w sprawie powołania komisji wybrakowania sprzętu z magazynu Obrony Cywilnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2015 i zaakceptowania sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2015 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie zaakceptowania faktur i rachunków z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2015 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.155.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.244.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Młodszy Referent ds. Podatków i Opłat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie stawki czynszu za lokal użytkowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2016 z dnia 09 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2016 z dnia 05 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  na zadanie p.n.
Zadanie nr 1 – Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zatoka w Bogunicach od studni D1 do studni D6
Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Stodolskiej w Zwonowicach od studni D7  do studni D15

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2016 z dnia 01 lutego 2016 r.
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy  i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechnianinia kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku  szkolnym 2016/2017, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. 
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. 
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2016 r. 

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.22.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania zespołu do uzgadniania usytuowania projektowanych na terenie  Gminy Lyski sieci uzbrojenia terenu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2016 z dnia 08 stycznia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2016 z dnia 07 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy – Służby Komunalne Gminy w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.24.2015 z dnia  30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków  w postępowaniu konkursowym z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz  ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu  na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3 2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro