Pomoc materialna dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2018

 

 

RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ UDZIELANE UCZNIOM

 

Z TERENU GMINY LYSKI

 

 

1. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM – STYPENDIA SZKOLNE

 

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lyski.

Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

514,00 zł. netto. ( dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ).

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać tutaj, a także w Urzędzie Gminy w Lyskach (p.20) oraz w sekretariatach szkół.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o dochodach składa się do 15 września br. szkolnego w Urzędzie Gminy ( pok. Nr 20 ) lub w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43–30-174 w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach.2. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lyski znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać tutaj, a także w Urzędzie Gminy w Lyskach (pok. nr 20) oraz w sekretariatach szkół.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2018-08-01
Data publikacji:2018-08-01
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Golasik
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Golasik
Liczba odwiedzin:249

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-08-01 09:57:18Barbara GolasikEdycja stronyPomoc materialna dla uczniów
2018-08-01 09:56:52Barbara GolasikEdycja stronyPomoc materialna dla uczniów
2018-08-01 09:49:55Barbara GolasikUtworzenie stronyPomoc materialna dla uczniów